Documentals

Cànon

Any:
2009
Categories:
Documental, Producció Catalana, Altres
Generes:
Música, Art
Descripció:
"Cànon" és la marca que dins la nostra programació dóna cabuda a les produccions documentals centrades en el món de la cultura. Aquest àmbit és tan gran, divers i variat que, a fi i efecte d'establir camps d'acció clars i diferenciats, la marca "Cànon" es desdobla setmanalment en cinc finestres: "Cànon Visions", "Cànon Sons", "Cànon Panorama", "Cànon Art" i "Cànon Lletres".

"Cànon Visions". S'enfoca a temes vinculats al cinema, la fotografia, el disseny gràfic i la publicitat, un espectre molt ampli del món de la imatge.

"Cànon Sons". El món de la música clàssica, el jazz, la cançó d'autor i la contemporània.

"Cànon Panorama". Una mirada curiosa i oberta al món de la cultura sense etiquetes, fronteres o prejudicis.

"Cànon Art". La pintura, l'arquitectura, l'escultura i les arts plàstiques en general concentren els objectius d'aquest espai.

"Cànon Lletres". La literatura i la imatge sembla que siguin antagòniques. Res més allunyat de la realitat. "Cànon Lletres" les acosta per conèixer els grans autors i les obres de la literatura universal.
Font T Format Nom Idioma Any Afegit
DVB 0 Cànon 2009 2009-10-20 19:41:21

Última actualització Thursday 28th of June 2018 01:03:32 AM.